Velkommen!

Velkommen til Grundejerforeningen Fuglevangen med hjemsted i vejene omkring Fuglevangen, Dronningmølle i Gribskov Kommune. Vi er 374 grundejere i dette dejlige sommerhusområde med velholdte fællesområder og godt naboskab.

Grundejerforeningen varetager bl.a. drift og vedligehold af områdets veje, dræn og fællesarealer.

Seneste nyt

Referat af Ordinær Generalforsamling 7. maj 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Underskrevet regnskab fra 2021

Efter generalforsamlingen 29. maj 2022 er der valgt ny bestyrelse for 2022-2023. Se oversigten med kontaktinformationer på bestyrelsesmedlemmerne (pdf) eller på Kontakt.

Vi har sammen med vores nabogrundejerforening Dronningmølle Strandpark I-III lavet en forening (læs Vedtægter), med henblik på at se på vore fælles muligheder for at sammen gøre Pandehave Eng til et naturområde med stor biodiversitet og varieret dyre- og fugleliv. Læs mere i Etableringsdokumentet eller i vores vores fælles arbejdsdokument for Forening Pandehave Eng

  • Konstituering af den nye bestyrelse
  • Afsluttende ord fra den afgående formand
Mest populære links

Vores Facebook side (link)
Foreningens vedtægter (link)
Velkomstbrev til nye medlemmer med Ordensregler, herunder for græsslåning og andenstøj (link)
Hegnsloven
 (pdf)
Deklaration (pdf)

Interessante hjemmesider

Til nye medlemmer

Velkomstbrev til nye medlemmer i Grundejerforeningen ”Fuglevangen”(link)

Som sommerhusejere er vi pr. definition gæster i Gribskov Kommune, men vi repræsenterer ca. 14.000 grundejere ud af Gribskov Kommunes ca. 28.000 grundejere og i det omfang vi kan, bør vi følge med i den udvikling der sker også i vores værtskommune. Vi betaler ejendomsskatter og afgifter. Vi og vore besøgende skaber omsætning i sommerlandet sammen med turisterne. Tæt på en fjerdedel af os søger om helårsstatus ved pensionering i dag og flere måske i fremtiden?

Det kræver vist overskud at have en sommerbolig og vi har mange ressourcer at byde lokalsamfundet på. Ligesom en grundejerforening aldrig kan blive stærkere end dens medlemmer, så er Gribskov Kommunes styrke dens borgere og grundejere.

Tidligere nyhedsbreve

Fuglevangens Person Data