Velkommen!

Velkommen til Grundejerforeningen Fuglevangen med hjemsted i vejene omkring Fuglevangen, Dronningmølle i Gribskov Kommune. Vi er 374 grundejere i dette dejlige sommerhusområde med velholdte fællesområder og godt naboskab.

Grundejerforeningen varetager bl.a. drift og vedligehold af områdets veje, dræn og fællesarealer.

Nytårs hilsen fra Bestyrelsen

Seneste nyt

Tove har taget initiativ til en henvendelse til Gribskov Kommune om Dronningmølle By og de trafikale forhold ved i bymidten ved T-krydset Villingerødvej/Dronningmølle Strandvej, som støttes af os og vore nabo-grundejerforeninger og som også bakker op om Dronningmølle Borgerforenings trafikgruppes arbejde. Brevet kan læses her.

Tove har også skrevet til Sallingruppen om Nettos facade mod bymidten, som ligeledes bakkes op af vore nabogrundejerforninger og Dronningmølle Borgerforening. Brevet kan læses her.

Vi har sammen med vores nabogrundejerforening Dronningmølle Strandpark I-III lavet en styregruppe, med henblik på at se på vore fælles muligheder for at sammen gøre Pandehave Eng og Vang til et naturområde med stor biodiversitet og varieret dyre- og fugleliv. Vores fælles arbejdsdokument kan læses her.

 
Det er  en meget speciel tid lige nu og bestyrelsen håber, at alle vil opleve en dejlig vinter med helbredet i godt behold. 

Nyhedsbrev nr. 55 med følgende hovedpunkter

  1. Generalforsamling 1/5-2021
  2. Foreningen og Arbejdsgruppen for Pandehave Eng
  3. Kommunens afslag på betaling af Vejbidrag
  4. Vinter og forårsarbejde med Hegn
  5. Nyheder fra Gribvand
  6. Ejendomsskattebilletten 2021
Mest populære links

Vores Facebook side (link)
Foreningens vedtægter (link)
Velkomstbrev til nye medlemmer med Ordensregler, herunder for græsslåning og andenstøj (link)
Hegnsloven
 (pdf)

Interessante hjemmesider

Til nye medlemmer

Læs bestyrelsen’s velkomstbrev til nye medlemmer i Grundejerforeningen ”Fuglevangen” (link)

Som sommerhusejere er vi pr. definition gæster i Gribskov Kommune, men vi repræsenterer ca. 14.000 grundejere ud af Gribskov Kommunes ca. 28.000 grundejere og i det omfang vi kan, bør vi følge med i den udvikling der sker også i vores værtskommune. Vi betaler ejendomsskatter og afgifter. Vi og vore besøgende skaber omsætning i sommerlandet sammen med turisterne. Tæt på en fjerdedel af os søger om helårsstatus ved pensionering i dag og flere måske i fremtiden?

Det kræver vist overskud at have en sommerbolig og vi har mange ressourcer at byde lokalsamfundet på. Ligesom en grundejerforening aldrig kan blive stærkere end dens medlemmer, så er Gribskov Kommunes styrke dens borgere og grundejere.