Velkommen!

Velkommen til Grundejerforeningen Fuglevangen med hjemsted i vejene omkring Fuglevangen, Dronningmølle i Gribskov Kommune. Vi er 374 grundejere i dette dejlige sommerhusområde med velholdte fællesområder og godt naboskab.

Grundejerforeningen varetager bl.a. drift og vedligehold af områdets veje, dræn og fællesarealer.

Seneste nyt

 
Det er  en meget speciel tid lige nu og bestyrelsen håber, at alle vil opleve en dejlig sensommer med helbredet i godt behold. 

Nyhedsbrev nr. 51 med følgende hovedpunkter
  1. Generalforsamling udsat til Lørdag den 1. august 2020
  2. Villingebæk Vandværks Generalforsamling udsat indtil videre
  3. Låneafvikling og Skattefradrag for renter
  4. Dronningmølle Renseanlæg
  5. Fællesarealer og Engen
  6. Vejrettigheder og vejbidrag

Mest populære links

Vores Facebook side (link)
Foreningens vedtægter (link)
Velkomstbrev til nye medlemmer med Ordensregler, herunder for græsslåning og andenstøj (link)
Hegnsloven
 (pdf)

Interessante hjemmesider

Til nye medlemmer

Læs bestyrelsen’s velkomstbrev til nye medlemmer i Grundejerforeningen ”Fuglevangen” (link)

Som sommerhusejere er vi pr. definition gæster i Gribskov Kommune, men vi repræsenterer ca. 14.000 grundejere ud af Gribskov Kommunes ca. 28.000 grundejere og i det omfang vi kan, bør vi følge med i den udvikling der sker også i vores værtskommune. Vi betaler ejendomsskatter og afgifter. Vi og vore besøgende skaber omsætning i sommerlandet sammen med turisterne. Tæt på en fjerdedel af os søger om helårsstatus ved pensionering i dag og flere måske i fremtiden?

Det kræver vist overskud at have en sommerbolig og vi har mange ressourcer at byde lokalsamfundet på. Ligesom en grundejerforening aldrig kan blive stærkere end dens medlemmer, så er Gribskov Kommunes styrke dens borgere og grundejere.