Velkommen

Velkommen til Grundejerforeningen Fuglevangens hjemmeside

Nyttige links

Link til DMI’s vejrudsigt

TIL NYE MEDLEMMER

Læs bestyrelsen’s velkomstbrev til nye medlemmer i Grundejerforeningen ”Fuglevangen”

fuglevangen_matrikelkort_li

Af kortet over området fremgår hvilke parceller, foreningen omfatter.

Yderligere har foreningens medlemmer tinglyst medejerskab af friarealet mod øst- ” den grønne kile”- grænsende til pandehave Å. Arealet er på ca. 220.000m2 og ejes i fællesskab med Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III.

Hjemmesiden opdateres løbende, og du kan blandt andet læse referater fra generalforsamlinger og nyheder i grundejerforeningen