Vejdirektoratets afgørelse

Vejdirektoratets afgørelse over afspærring af Park Allé 3/11-2015

Vejdirektoratet har den 3. december udsendt sin afgørelse i forbindelse med vores klage over Gribskov Kommunes afslag på genoptagelse af sag om afspærring af Park Allé og afgørelsen kan, om lidt, læses fra vores hjemmeside i sin helhed.

Vejdirektoratets afgørelse er i korthed:

Gribskov Kommunes afgørelse af 12. august 2015, er ulovlig Det skyldes at sagen ikke er undersøgt tilstrækkeligt til at der kunne træffes en rigtig og lovlig afgørelse, ligesom afgørelsen lider af begrundelsesmangler og kommunen ikke har foretaget et konkret skøn.

Kommunen bedes trække afgørelsen tilbage og træffe en ny, lovlig, afgørelse

Interesserede kan downloade Vejdirektoratets afgørelse via dette link

Man skal bruge Acrobat Reader for at kunne læse dokumenterne. Programmet er gratis og kan downloades her.