Generalforsamlinger

Indkaldelse, regnskab og referater

Ifølge vedtægterne skal Generalforsamlingen afholdes første lørdag i maj kl. 10.00. Alle forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til Bestyrelsen inden 15. marts.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006