Generalforsamlinger

Indkaldelse, regnskab og referater

Ifølge vedtægterne skal Generalforsamlingen afholdes første lørdag i maj kl. 10.00. Alle forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til Bestyrelsen inden 15. marts.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006