Om Fuglevangen

I Bestyrelsen mødes vi 4-5 årligt og holder løbende kontakt med mail og SMS’er.

Vi anbefaler at medlemmer gennemlæser både Foreningens vedtægter og Foreningens ordensreglement grundigt så vi sammen kan bevare det gode naboskab og det naturskønne område.

Læs også bestyrelsens velkomstbrev til nye medlemmer

Kort over Fuglevangen

fuglevangen_matrikelkort_li

Yderligere har foreningens medlemmer tinglyst medejerskab af friarealet mod øst- ” den grønne kile”- grænsende til Pandehave Å. Arealet er på ca. 220.000m2 og ejes i fællesskab med Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II


Interessante henvisninger og dokumenter.

NYT: Fuglevangens Person Data


Bindende svar om skattefradrag for vejlånsrenter

Låneaftale med Nykredit for asfalteringen

Prognose Fuglevangen 2018-2029

Fradragsberettigede renter til Nykredit Bank

Fuglevangen Danske Forsikringer 2018

Oversigt over Fuglevangens forsikringer hos: Danske Forsikring

Kommunens vejledning om hvordan dele af deklarationen skal fortolkes

Beskæring af beplantning

Bjørneklo

Deklaration marts 2006

Hegnsloven

Hunde og naboer

Hundeloven 2013

Matrikelkort grundejerforeningen Fuglevangen

Kort over dræn, Grundejerforeningen “Fuglevangen”

Liste over brønde 24-09-2014-2

Kort over dræn – 2014 – Fuglevangen

Parkering på og ved ejendom

Fællesarealer KTAS Lyslederkabel Deklaration

Skøde på Arkivhuset Skovduevej 28 med aftalen om Drængrøftens vedligehold

Vejarealer Matr nr 10d 10el 10bg

Fællesarealer Matr nr 1rt og 1y

Vandindvindingsboring 2020