Til nye medlemmer

Bestyrelsen byder Dem velkommen i Grundejerforeningen ”Fuglevangen” og vedlægger foreningens vedtæger og ordensreglement.

Af kortet over området fremgår hvilke parceller, foreningen omfatter. Yderligere har foreningens medlemmer tinglyst medejerskab af friarealet mod øst- ” den grønne kile”- grænsende til pandehave Å. Arealet er på ca. 220.000m2 og ejes i fællesskab med Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III.

Foreningens kontingent er pt. kr. 1.800,00 årligt, og har været gældende siden 2007.Regnskabsåret er kalenderåret (fra 1/1 til 31/12) . Kontingentet inkluderer renter og afdrag på lån på kr. 1.100,- ( 10år), fælles omkostninger kr. 500,- og bidrag til vejfond kr. 200,- og opkræves hvert år i februar måned, sammen med den formelle indkaldelse til den årlige generalforsamling, som finder sted i begyndelsen af maj måned.

Foreningens opslagtavle findes på hjørnet af Villingerødvej og Fuglevangen. Det er ikke tilladt at klæbe egne opslag op på opslagstavlens glaslåger.

Hele velkomstbrevet til nye medlemmer kan downloades som pdf-fil via dette link: Velkommen til Grundejerforeningen Fuglevangen

For mere information se www.fuglevangen.dk.

Bestyrelsen opfordrer nye medlemmer til at læse foreningens ordensreglement.