Vedligeholdelse af vore veje

fuglevangen_dronningmoelle

Grundejerforeningen Fuglevangen i Dronningmølle har rekvireret Teknologisk Institut til at udføre en vurdering af behovet for og det nødvendige omfang af reparationer og belægningsudskiftninger.

Teknologisk Institut har i februar 2015 gennemført en visuel tilstandsvurdering af de berørte belægninger på Fasanvej, Skovduevej og fordelingsvejen Fuglevangen, hvor særligt de to første veje af grundejerforeningen er udpeget som problematiske med hensyn til revnedannelser og belægningsnedbrydning. Ved den visuelle gennemgang primo 2015 kunne dog konstateres, at også Blåmejsevej har nedbrydningsrevner, om end knap så omfattende som for Fasanvej og Skovduevej.

Teknologisk Institut har efterfølgende i maj 2015 ladet udføre bæreevnemålinger og lag-tykkelsesbestemmelser i en række punkter på Fasanvej, Skovduevej og Gøgevej (reference), hvorefter belægningernes nuværende bæreevnemæssige restlevetid er beregnet. Desuden er det bæreevnemæssigt nødvendige forstærkningsbehov beregnet ud fra en let trafikmængde svarende til personbilstrafik samt maksimalt 1 lastbil per døgn.

Man kan downloade Teknologisk Institut’s tilstandsrapport her

Nyt i sagen november 2019

Afslag på genoptagelse af vores klagesag 16. apr. 2019

Vejrettigheder til Fuglevangen og Duevej, Dronningmølle (Vejdirektoratet) 16. apr. 2019

Nyt i sagen november 2016

Afslag på ønsket om vejsyn

Klage over Gribskov kommunes afslag om vejsyn

TI’s Rapport fuglevangen 2016 – 161103

Nyt i sagen September 2017

Høringsbrevet 4872_001

Høringssvaret 4873_001 fra fra Grundejerforenings advokat

Høring om Park Allé og Vejrettighedder og Vejsyn

1 – Udkast til afgørelse

1.1 Udkast til afgørelse

1.2 Bilag 2. Generalforsamlingsreferat

1.3 Bilag 1. Emailkorrespondance med GF Dr Mølle Strandpark I-III

1.4 Bilag 3. Parcelsalgserklæring

1.5 Bilag 4. Deklaration tinglyst 29-05-61 på Park Alle vestlige del

Besvarelse til Vibeke Meno

Rapport-Fuglevangen-2016-161103

Udkast til Kommentarer til afgørelse

Vej deklaration høringssvar